Czat z Magdaleną Rafalską - Architekt Miasta
ukryj informacje o naszym gościu
automatyczne przewijanie na dół
Okienko czatu
17:45 Informacja od moderatora
Witamy Państwa na czacie na temat: "Co może architekt miejski". Dziś naszym gościem jest Pani Magdalena Rafalska, Architekt Miasta. Zapraszamy do zadawania pytań.
17:46 zapytał: Jan Kowalski
Może warto odpowiedzieć na pytanie z tytułu dzisiejszego czatowania? Co może architekt miejski? Czyli jakie decyzje może wydawać?
Odpowiada: Magdalena Rafalska
witam serdecznie:) architekt miejski w Olsztynie pełni jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału Rozwoju. Decyzje, które zapadają w Wydziale dotyczą między innymi warunków zabudowy, przygotowujemy również projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniujemy formę i lokalizację reklam na działkach Gminy Olsztyn, lokalizację letnich ogródków, uczestniczę w przygotowaniu inwestycji miejskich, przygotowujemy projekty Strategii Rozwoju Miasta
18:03 zapytał: Marian Paździoch
Witam :-) Jakie są plany rozwoju dla działek o nr 126-217 oraz 126-243 ? To polanka pomiędzy ulicami Dolną i Sikorskiego...
Odpowiada: Magdalena Rafalska
Witam również:) teren ten nie jest objęty obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest również trudny do obsługi komunikacyjnej, ze względu na spore różnice terenu, ale jest również atrakcyjny inwestycyjnie, dlatego od jakiegoś czasu zastanawiamy się na jakie cele mógłby zostać przeznaczony. Rozważamy usługi ogólnomiejskie nieuciążliwe z dopuszczeniem mieszkalnictwa...choć bezpośrednie sąsiedztwo ul. Sikorskiego może być uciążliwe dla ewentualnych przyszłych mieszkańców.
18:49 zapytał: Borys Zadorecki
Dzień dobry. Czy w związku z nową strategią i innymi dokumentami planowana jest aktualizacja całego SUiKZP? Kiedy może rozpocząć się ta procedura?
Odpowiada: Magdalena Rafalska
Dzień dobry:) zgodnie z przepisami raz w kadencji Rada Miasta musi przyjąć uchwałę o aktualności SUiKZP. Niepodjęcie takiej uchwały jest równoznaczne z przystąpieniem do prac nad aktualizacją. W obecnej kadencji przewidujemy przedstawienie projektu takiej uchwały Radnym jeszcze przed wakacjami. A od wyniku głosowania będzie zależało co dalej...
19:12 zapytał: Borys Zadorecki
Czy jest już pomysł na kolejność i sposób wprowadzania rozwiązań komunikacyjnych dla Śródmieścia zaprezentowanych na konferencji 4 marca br.? W szczególności interesuje mnie wspominane dzisiaj na komisji RM połączenie ul. Warszawskiej ze Starym Miastem oraz zmiany w rejonie pl. Pułaskiego.
Odpowiada: Magdalena Rafalska
Szczegółowego harmonogramu nie ma. Po przeanalizowaniu modelu ruchu w mieście po budowie linii tramwajowej i ul. Obiegowej i wprowadzeniu zmian na ul. Piłsudskiego będziemy rozważali dalsze kroki. Nie będę ukrywać, że te dwa miejsca o których Pan wspomniał są w sferze naszych szczególnych zainteresowań, mają duży potencjał i mogły by znacząco poprawić funkcjonowanie Śródmieścia. Wszystko zależy niestety jak zwykle od możliwości finansowych, ale jestem dobrej myśli...
19:25 zapytał: Borys Zadorecki
Niemal cały obszar Jarot i część Os. Generałów nie posiada MPZP. Na tym obszarze są jeszcze tereny niezagospodarowane, nie tylko wspomniany przez p. Paździocha, których nie do końca kontrolowana zabudowa może znacząco wpłynąć na najbliższe sąsiedztwo. Czy planuje się przygotowanie mpzp dla całego ww. obszaru?
Odpowiada: Magdalena Rafalska
południowa część Jarot i Osiedle Generałów są objęte MPZP. Są to jedne z najstarszych planów na terenie miasta, dlatego w przyszłym roku będziemy chcieli przystąpić do ich zmiany, jest ona potrzebna ze względu na obecne uwarunkowania prawne oraz zmiany funkcjonalno przestrzenne tego obszaru. W tym czasie zastanowimy się również nad objęciem opracowaniem niezagospodarowanych obszarów pozostałej części obu osiedli.
19:39 zapytał: Borys Zadorecki
Czy podejmowane są rozmowy z gminami sąsiednimi w kwestii wspólnego planowania zagospodarowania przestrzennego? W szczególności chodzi o gminę Stawiguda, w której prowadzone inwestycje przy granicy z miastem mają znaczący wpływ na funkcjonowanie Olsztyna. Taka współpraca wydaje się również potrzebna w kontekście zagospodarowania terenów wzdłuż obwodnicy.
Odpowiada: Magdalena Rafalska
podejmujemy rozmowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze wszystkimi gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Myślę, że jest to bardzo dobry początek współpracy również w zakresie wspólnej pracy nad zagospodarowaniem przestrzennym.
19:51 Informacja od moderatora
Zakończyliśmy już czat z Magdaleną Rafalską, Architekt Miasta. Dziękujemy serdecznie za aktywny udział w czacie.
Aby zadawać pytania musisz być zalogowany